Scroll Top
ul. Kręta 8/1 lok. 102, 15-345 Białystok
oferta – Diagnoza aPD
treningi słuchowe
 • Oferujemy diagnostykę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz nadwrażliwości słuchowej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Dobór metody treningu słuchowego – Johansen IAS, Neuroflow ATS, Terapia SSP, Tomatis.
 • Prowadzimy treningi słuchowe metodą Johansena IAS, Neuroflow ATS oraz terapię nadwrażliwości słuchowej SSP.
 • Konsultujemy małe dzieci (już od ok. 2 r.ż.) pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń przetwarzania. Prowadzimy profilaktykę zaburzeń APD.
 • Diagnoza obejmuje analizę wyników badań audiologicznych, wywiad ukierunkowany, obserwację, wybrane testy APD, omówienie wyników, po diagnozie decyzję o formie terapii słuchowej (Johansen, Neuroflow, SSP, Tomatis).
 • Spotkanie diagnostyczne trwa od 1 do 2 h – w zależności od wieku i potrzeb pacjenta.
TERAPIE SŁUCHOWe w pracowni:
Neuroflow ats, Johansen IAS, Terapia SSP

Prowadzimy aktywny trening słuchowy Neuroflow dzieci, młodzieży i dorosłych u których występują trudności w przetwarzaniu słuchowym (C)APD. Przed treningiem konieczne jest badanie wyższych funkcji słuchowych na platformie Neuroflow.

Wskazany jest dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami z nauką języków obcych, z trudnościami ze skupieniem uwagi, z problemami w rozumieniu mowy w hałasie/nauczyciela w klasie.

Aż 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu. Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia! Terapia Neuroflow ATS jest interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych.

Jak wygląda trening słuchowy Neuroflow?

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Poprzez systematyczne ćwiczenia słuchowe, angażujące również uwagę i pamięć, możemy trwale poprawić możliwości układu słuchowego. To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe, wpływa na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się.

KORZYŚCI Z TERAPII NEUROFLOW ATS®:

 • Usprawnienie rozumienia zdań złożonych, dłuższych poleceń
 • Lepsze słyszenie mowy w hałasie.
 • Wydłużenie pamięci i uwagi słuchowej
 • Poprawa różnicowania dźwięków mowy
 • Rozwój mowy i komunikacji werbalnej
 • Poprawa wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

 

Inne często obserwowane korzystne zmiany po treningu  Neuroflow ATS® obejmują:                                

 • Poprawę pewności siebie
 • Wzrost samooceny
 • Obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • Poprawę komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.
 •  

Założenia treningu Neuroflow:

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
 • Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 do 9 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka, internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock, lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

ŹRÓDŁO: neuroflow.pl

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Ch. A. Volfa.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD lub dostępny w specjalnej aplikacji na telefon (decyzja rodzica). Dziecko otrzymuje płytę lub dostęp do muzyki w aplikacji – słucha jej w domu przez sześć dni w tygodniu przez około 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD/muzykę na chmurze z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Stymulacja słuchowa wg dr Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Metoda dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, USA, Słowacji, Hiszpanii, Norwegii i Austrii.

ŹRÓDŁO: johansen-ias.pl

Terapia SSP – jest interwencją słuchową mającą zredukować nadwrażliwość słuchową, poprawić przetwarzanie słuchowe, uspokoić fizjologię organizmu i wspomagać spontaniczne zaangażowanie społeczne(…).

SSP jest teoretycznym odejściem od tych metod wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, które podkreślają rolę struktur ośrodkowych w przetwarzaniu mowy.

Celem Protokołu Słuchania Terapeutycznego (SSP) jest redukcja nadwrażliwości słuchowej dzięki wykorzystaniu funkcji antymaskującej mięśni ucha środkowego, by zoptymalizować funkcję transmisyjną ucha środkowego w przetwarzaniu mowy. Protokół słuchania Terapeutycznego jest modelem ćwiczeń, który wykorzystuje zmodyfikowane komputerowo stymulacje akustyczne, by modulować pasmo częstotliwości dźwięków przesyłanych pacjentowi.

Charakterystyka częstotliwości stymulacji akustycznej jest dobierana teoretycznie na podstawie udokumentowanego pasma częstotliwości i krzywych wagowych uzyskanych za pomocą współczesnych technik wykorzystywanych do wyodrębniania głosu ludzkiego z dźwięków tła.

Podczas normalnego słuchania mowy za pośrednictwem kolejnych mechanizmów ośrodkowych, mięśnie ucha środkowego kurczą się i usztywniają łańcuch kosteczek słuchowych. Ten proces zmienia funkcję przekaźnikową ucha środkowego, usuwając w rezultacie ze środowiska akustycznego większość „maskujących” dźwięków tła o niskiej częstotliwości, dzięki czemu wyższe struktury mózgu mogą skuteczniej przetwarzać głos ludzki.

Teoria poliwagalna zakłada, iż modulacja energii akustycznej w obrębie pasma częstotliwości ludzkiego głosu angażuje i zmienia regulację neuronalną mięśni ucha środkowego, zmniejsza nadwrażliwość słuchową, stymuluje spontaniczne zaangażowanie społeczne i uspokaja organizm na poziomie fizjologicznym, zwiększając siłę oddziaływania szlaków wagalnych brzusznych na serce.   PORGES TEORIA POLIWAGALNA WUJ 2020

Pacjent przed skorzystaniem z SSP, powiniem mieć przeprowadzone badania słuchu, celem oceny możliwości skorzystania z tej formy terapeutycznej. Zasadność zastosowania SSP, warunki w jakich powinna/ będzie  przebiegać stymulacja, czas stymulacji, jest ustalana indywidualnie. Miesiąc po zakończonej terapii powinno zostać przeprowadzone badanie kontrolne.

CZĘŚCI SSP:

Pakiet CORE – terapia zasadnicza, rekomendowany czas trwania to od 5 do 20 dni – w zależności od wieku i potrzeb pacjenta.

Pakiet BALANCE – terapia utrwalająca, kontynuacja pakietu CORE.

Wskazania:

 • nadwrażliwość słuchowa,
 • męczliwość słuchowa,
 • stres,
 • trauma,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • autyzm,
 • stany depresyjne,
 • agresja.

Przeciwskazania:

 • czynna padaczka,
 • stany psychotyczne,
 • choroby psychiczne np. schizofrenia

ŻRÓDŁO: karolinazienkiewicz.pl

cennik poradni

Płatność za treningi słuchowe odbywa się w formie gotówkowej lub  w drodze przelewu na konto bankowe o numerze: 88 1160 2202 0000 0005 7238 5259/ podajemy imię i nazwisko dziecka.

Oferujemy diagnozę APD i treningi słuchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
trening Neuroflow ATS, trening Johansena IAS, TERAPIę SSP - nadwrażliwości słuchowej
UWAGA! BADANIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO UMAWIANE SĄ WYŁĄCZNIE POD NUMEREM TELEFONU: 724 995 346.
Konsultacja w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD / nadwrażliwości słuchowej
konsultacja obejmuje: wywiad ukierunkowany, analizę wyników badań audiologicznych, Testy wyższych funkcji słuchowych, zalecenia dotyczące formy terapii słuchowej - M. Maj

czas: 50 minut

cena: 200 PLN

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (C)APD / nadwrażliwości słuchowej
obejmuje: wywiad ukierunkowany, analizę wyników badań audiologicznych, testy APD w zależności od potrzeb - platforma Neuroflow / Testy wyższych funkcji słuchowych / diagnoza johansena IAS, po diagnozie decyzję o formie terapii słuchowej - m.maj

czas: 60-90 minut

cena: 230-300 PLN

Dzieci:
– od 4 r.ż. do 6 r.ż. – 230 PLN,
– od powyżej 6 r.ż. do 8 r.ż. – 270 PLN,
– od powyżej 8 r.ż., młodzież, dorośli – 300 PLN.

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

24 treningi (do realizacji w domu) dla dzieci od 4 r.ż., młodzież, dorośli

cena: uzależniona od etapu

Cena za etap:
– I etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 340 PLN,
– II etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 330 PLN,
– III etap – 24 sesje (ok. 8 tyg.) – 320 PLN

Diagnoza kontrolna Neuroflow (między etapami) – 180 PLN (czas: ok. 50 minut)

Trening słuchowy Neuroflow realizowany w gabinecie – 110 PLN (czas: ok. 40 minut)

 

 

Terapia SSP - SAFE AND SOUND PROTOCOL / redukcja nadwrażliwości słuchowej

Terapia SSP CORE + BALANCE – 990 PLN (terapia zasadnicza + utrwalająca)

Terapia SSP pakiet CORE – 700 PLN (terapia zasadnicza, rekomendowany czas trwania od 5 do 20 dni – w zależności od wieku i potrzeb pacjenta)

Terapia SSP pakiet CORE – 390 PLN (terapia utrwalająca)

Trening SSP realizowany w gabinecie – 80 PLN (czas: 30 min)

 

trening słuchowy johansena ias

Diagnoza pełna – 300 PLN (czas: ok. 60-90 minut)

Diagnoza uproszczona – 200 PLN (na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem)

Przygotowanie indywidualnego programu – 200-250 PLN (indywidualnie przygotowywana muzyka na podstawie diagnozy, płyta na 8-10 tygodni)

Diagnoza kontrolna – 200 PLN (między etapami)

 

Opinia po konsultacji / diagnozie apd wraz z zaleceniami

czas: n/d

cena: od 100 PLN

Cena za stronę:
– 1 strona – 100 PLN,
– 2 strony – 200 PLN

Czas przygotowania opinii do 3 tygodni.

Raport z wynikami wykonanych testów APD Rodzic otrzymuje bezpłatnie na koniec spotkania.

 

UWAGA! Brak odwołania wizyty bądź odwołanie jej po czasie przewidzianym w Regulaminie (min. 24 godziny przed spotkaniem - nie później niż do godziny 15:00) wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin. Opłata ta wynosi tyle samo, co konsultacja u danego specjalisty.
Numer konta - za diagnostykę apd i treningi słuchowe: 88 1160 2202 0000 0005 7238 5259
Potrzebujesz Pomocy?