Scroll Top
ul. Kręta 8/1 lok. 102, 15-345 Białystok
NaszA Oferta

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą: psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną, które kierujemy zarówno do dzieci, jak i młodzieży i dorosłych. 

oferta psychologiczna

Obejmujemy pomocą psychologiczną zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, rodziny, a także pary.

oferta pedagogiczna

Organizujemy zajęcia w zakresie terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych, a także warsztaty tematyczne.

cennik poradni

Płatność za terapię – w przypadku spotkań stacjonarnych – odbywa się w formie gotówkowej. W przypadku terapii online – w drodze przelewu na konto bankowe o numerze: 70 1050 1823 1000 0092 9387 2918

UWAGA! Brak odwołania wizyty bądź odwołanie jej po czasie przewidzianym w Regulaminie (pkt 6 i 7) wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin. Opłata ta wynosi tyle samo, co konsultacja u danego specjalisty. Numer konta Pracownia Terapii i Rozwoju: PL 70 1050 1823 1000 0092 9387 2918
RODZINA I DZIECI
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka/młodzieży

Jest to konsultacja przeznaczona dla rodziców/opiekunów prawnych, którzy przychodzą w sprawie dziecka po raz pierwszy bądź po dłuższej nieobecności.

czas: 60 minut

cena: 210 PLN

konsultacja rodzinna

Jest to zazwyczaj drugie spotkanie, kiedy terapeuta poznaje rodzinę (może być jeden rodzic/opiekun prawny). Spotkania rodzinne są również ujęte w procesie terapeutycznym dziecka.

czas: 50 minut

cena: 210 PLN

terapia dzieci

Na terapię dzieci składają się następujące spotkania: spotkania z samym dzieckiem lub rodzicem (150 zł) oraz spotkania z rodziną (210 zł), o formie spotkań decyduje terapeuta, dziecko oraz rodzic.

czas: 50 minut

cena: 150-210 PLN

DOROŚLI
konsultacja osób dorosłych

Są to pierwsze dwa spotkania dla osób, które podejmują pracę nad sobą.

czas: 60 minut

cena: 180 PLN

terapia osób dorosłych

Są to spotkania przeznaczone dla osób pracujących nad sobą.

czas: 50 minut

cena: 150 PLN

terapia par/małżeństw

Spotkania przeznaczone dla par, które przeżywają kryzys w relacji

czas: 50 minut

cena: 210 PLN

terapia uzależnień

Terapia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

czas: 50 minut

cena: 150 PLN

Konsultacja indywidualna Metodą One Brain

Terapia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

czas: 70 minut

cena: 250 PLN

oferujemy konsultacje i terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce (m.in. nauce czytania, pisania oraz zajęcia stymulujące rozwój poznawczy małego dziecka)
UWAGA! Brak odwołania wizyty bądź odwołanie jej po czasie przewidzianym w Regulaminie (pkt 6 i 7) wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin. Opłata ta wynosi tyle samo, co konsultacja u danego specjalisty. Numer konta Pracownia Terapii i Rozwoju: PL 70 1050 1823 1000 0092 9387 2918
Konsultacja pedagogiczna

czas: 60 minut

cena: 150 PLN

Terapia pedagogiczna

czas: 45 minut

cena: 120 PLN

Terapia ręki

czas: 45 minut

cena: 110 PLN

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy małego dziecka

czas: 45 minut

cena: 110 PLN

Zajęcia ruchowe integracji międzypółkulowe

czas: 45 minut

cena: 120 PLN

Wczesna nauka czytania (metoda sylabowa)

czas: 45 minut

cena: 120 PLN

Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych (TUSiE)

Zajęcia TUS odbywają się raz w tygodniu, są płatne z góry za cały miesiąc.

czas: 50 minut

cena: 70-100 PLN za 1 spotkanie

Cena za 1 spotkanie:
– z rodzicem – 120 PLN,
– indywidualne z dzieckiem – 120 PLN,
– w grupie 2-5 osobowej – 80 PLN,
– w grupie 6-8 osobowej – 70 PLN.

Opinia po konsultacji ze specjalistą

czas: n/d

cena: od 100 PLN

Cena za stronę:
– 1 strona – 100 PLN,
– 2 strony – 200 PLN.

Zaświadczenie o uczęszczaniu na terapię wydawane jest bezpłatnie.
Potrzebujesz Pomocy?