Scroll Top
ul. Kręta 8/1 lok. 102, 15-345 Białystok
oferta psychologiczna

Obejmujemy pomocą psychologiczną zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, rodziny, a także pary.

 

Obszary, w których pracujemy: alkoholizm, bezsenność, borderline, DDA – dorosłe dzieci alkoholików, DDD – dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, depresja, fobia społeczna, kryzys emocjonalny, kryzys w związku, kryzys zawodowy, kryzys życiowy, myśli samobójcze, niskie poczucie własnej wartości, stres, zespół stresu pourazowego, problemy wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, zespół lęku uogólnionego.

Jak wygląda współpraca w przypadku wsparcia psychologicznego ? 

Najlepiej, gdy na pierwsze spotkanie przychodzi Rodzic/Rodzice bez Dziecka, ale zawsze ostateczną decyzję podejmują Rodzice co do obecności dziecka na pierwszym spotkaniu, czasem są to dwa a nawet trzy spotkania. Podczas pierwszych sesji rozmawiamy o celu wizyty (problemach), oczekiwaniach Rodzica/Rodziców, rozwoju Dziecka na poszczególnych etapach jego życia, przebytych chorobach (warto zabrać ze sobą posiadaną dokumentację dotyczącą dziecka – książeczka zdrowia, karty informacyjne ze szpitala, orzeczenia, opinie), jak również wpływie środowiska, osób dorosłych, rówieśników i innych okoliczności mających wpływ na jego rozwój. Na rozmowę Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą przynieść rysunki, kolorowanki, zeszyty. Dziecko w gabinecie terapeutycznym jest klientem, który  wymaga szczególnej troski. Zapytacie Państwo „Dlaczego?” Dziecko nie wejdzie do gabinetu i nie powie, że ma problem, ponieważ dziecięcy świat jest od nich wolny. To opiekunowie „mają problem z dzieckiem – jego zachowaniem, emocjami”. Takim problemem mogą być np. dziecięce lęki i niepokoje, agresja, moczenie się. Celem najważniejszym w nawiązaniu kontaktu terapeuty z Dzieckiem jest sprawienie, aby czuło się w gabinecie bezpiecznie i robiło to, co lubi robić najbardziej i w czym jest dobre – np. zabawa klockami, lalkami, pluszakami, rysowanie, ciastolina. Może zdarzyć się, że Dziecko nie będzie chciało wejść do gabinetu, wówczas terapeuta, Rodzic i Dziecko mogą wyjść na spacer.

Podczas spotkania terapeuta podejmuje pracę z Dzieckiem w oparciu o jego mocne strony z wykorzystaniem form i metod pracy atrakcyjnych dla dziecka – np. rozmowa, zabawa, praca plastyczna. Spotkanie podzielone jest na dwie części:
1. praca z Dzieckiem 30 – 40 minut (czas pracy podyktowany jest wiekiem dziecka),
2. rozmowa podsumowująca z Rodzicem/Rodzicami i Dzieckiem.

Podczas pracy z Dzieckiem są spotkania, podczas których niezbędna jest obecność Rodzica/Rodziców w celu wzmocnienia procesu terapeutycznego. Wówczas całe spotkanie poświęcone jest Rodzinie. Spotkanie Rodzinne jest na początku terapii oraz w trakcie terapii dziecka

Interwencja kryzysowa/konsultacja/terapia osób dorosłych znajdujących się w kryzysie – egzystencjalnym, życiowym, zawodowym czy doświadczających sytuacji trudnych, które pojawiają się na różnych etapach naszego życia. Sytuacje te związane są ze stresem, niską samooceną, nałogami, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów/relacji z drugim człowiekiem oraz ważnymi wydarzeniami pojawiającymi się w naszym życiu n.p.: założenie rodziny, narodziny dziecka, strata bliskiej osoby, rozstanie, choroba własna lub w rodzinie.

Praca terapeutyczna dla par, które chcą pracować nad związkiem, radzić sobie z pojawiającymi się silnymi emocjami (przykrymi w odczuwaniu).

Metoda ONE BRAIN opiera się na odblokowaniu czy też uwolnieniu skutków stresu doświadczonego
w którymś momencie naszej historii lub teraźniejszości. Nazwa ONE BRAIN określa zespół technik holistycznej pracy z człowiekiem. Nasze ciało i umysł doskonale pamiętają zaprzeszłe doświadczenia – zwłaszcza te które wiązały się z silnymi emocjami – upokorzenia, bólu, strachu czy porzucenia. Metoda ONE BRAIN opiera się na odblokowaniu czy też uwolnieniu skutków stresu doświadczonego w którymś momencie naszej historii lub teraźniejszości. 

Zdarza się, że działają one destrukcyjnie na nasze obecne życie, uniemożliwiając tworzenie wartościowych relacji, obniżając skuteczność własną w realizowaniu przedsięwzięć czy też sprawiając, że nasze reakcje emocjonalne w wybranych sytuacjach są nieadekwatne. Często nie jesteśmy świadomi przyczyn tych utrudniających nam życie reakcji czy zachowań. Pojawiają się pytania: „Co ze mną jest nie tak?”, „Czemu inni nie mają z tym problemu?” oraz to najważniejsze pytanie: „Co mogę z tym zrobić?”

Metoda ONE BRAIN łączy w sobie pracę zarówno z ciałem (poprzez test mięśniowy) jak i umysłem (wykorzystuje neuroplastyczność mózgu) dzięki czemu zwykle odczuwamy pozytywne rezultaty już po jednej sesji.

Osobisty bagaż doświadczeń nie musi już nas określać, blokować czy też obciążać emocjonalnie. 

W procesie odblokowania uzyskujemy coś bardzo ważnego: możliwość wyboru. Wybór otwiera drzwi do zmiany sposobu myślenia o samym sobie, tworzenia satysfakcjonujących relacji oraz doświadczania życia i reagowania na nie w budujący dla nas sposób. 

Co to oznacza w Twoim przypadku…?

cennik poradni

Płatność za terapię – w przypadku spotkań stacjonarnych – odbywa się w formie gotówkowej. W przypadku terapii online – w drodze przelewu na konto bankowe o numerze: 70 1050 1823 1000 0092 9387 2918

UWAGA! Brak odwołania wizyty bądź odwołanie jej po czasie przewidzianym w Regulaminie (pkt 6 i 7) wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin. Opłata ta wynosi tyle samo, co konsultacja u danego specjalisty. Numer konta Pracownia Terapii i Rozwoju: PL 70 1050 1823 1000 0092 9387 2918
RODZINA I DZIECI
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka/młodzieży

Jest to konsultacja przeznaczona dla rodziców/opiekunów prawnych, którzy przychodzą w sprawie dziecka po raz pierwszy bądź po dłuższej nieobecności.

czas: 60 minut

cena: 210 PLN

konsultacja rodzinna

Jest to zazwyczaj drugie spotkanie, kiedy terapeuta poznaje rodzinę (może być jeden rodzic/opiekun prawny). Spotkania rodzinne są również ujęte w procesie terapeutycznym dziecka.

czas: 50 minut

cena: 210 PLN

terapia dzieci

Na terapię dzieci składają się następujące spotkania: spotkania z samym dzieckiem lub rodzicem (150 zł) oraz spotkania z rodziną (210 zł), o formie spotkań decyduje terapeuta, dziecko oraz rodzic.

czas: 50 minut

cena: 150-210 PLN

DOROŚLI
konsultacja osób dorosłych

Są to pierwsze dwa spotkania dla osób, które podejmują pracę nad sobą.

czas: 60 minut

cena: 180 PLN

terapia osób dorosłych

Są to spotkania przeznaczone dla osób pracujących nad sobą.

czas: 50 minut

cena: 150 PLN

terapia par/małżeństw

Spotkania przeznaczone dla par, które przeżywają kryzys w relacji

czas: 50 minut

cena: 210 PLN

terapia uzależnień

Terapia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

czas: 50 minut

cena: 150 PLN

Konsultacja indywidualna Metodą One Brain

Terapia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

czas: 70 minut

cena: 250 PLN

Potrzebujesz Pomocy?